Lerne gerne Deutsch! - 1.

Tananyag a német szóbeli nyelvvizsgákhoz
Társalgás - Szituációk - Képleírás - Szókincs

2000-ben megjelent a könyv 2., javított kiadása!

Az elsősorban érettségi és felvételi előkészítésre szánt könyvünk sikere nyomán, az igények hatására, kifejezetten nyelvvizsga-specifikus könyvek kiadásába kezdtünk. Ezeknek egyik első példánya az alap- és középfokú szóbeli vizsgára való felkészülést segítő nyelvkönyv.

A „Lerne gerne Deutsch” c. könyv célja a szóbeli nyelvvizsgákra való felkészítés (ÁNYV., Goethe). A könyv tartalmaz leíró jellegű (autentikus és szintetikus) szövegeket és párbeszédeket, melyek mind az egyéni, mind az osztálytermi tanulás céljára alkalmasak, továbbá szolgálhatnak bevezető szövegként az adott témához, új információ szerzését segíthetik elő, valamint tartalmuk különböző formában visszaadható. A szövegeket a téma szókincsét elsajátíttató gyakorlatsor követi. A gyakorlatok összeállításánál szintén nagy súlyt fektettünk az osztálytermi megoldásokra. A tanegységek harmadik egysége a képleírás. Témánként két képet mutatunk be. Az első kép után a képleírás – hangsúlyozottan csak – egyik lehetséges verziója található. A második képet, illetve a függelékben megadott színes képeket a további gyakorlás céljából választottuk. A képleíráshoz hasonlóan oldottuk meg a szituációkat. Arra törekedtünk, hogy a szituációk reálisak, elképzelhetőek legyenek. A könyv egyik súlypontját a témához kapcsolódó kérdések jelentik. A kérdéseket úgy próbáltuk szerkeszteni, hogy egy vizsgaszituációban a könyvünkből felkészült vizsgázót ne érje meglepetés. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy „kulisszatitkokat” árulnánk el, lévén, hogy az objektív vizsgák tematikája és követelményrendszere nyilvános. A témák szerint elrendezett egységeket összefoglaló szókincs zárja le. Ez természetesen nem zárja ki a „szótározás” lehetőségét, sőt! Mivel minden nyelvvizsgázó mondanivalóját néhány szerző amúgy sem tudná 100%- ig lefedni, ezért a szótármunka kimondottan ajánlott. (A témakörökhöz tartozó szókincs viszonylagos teljességéhez is külön könyv szükséges, ezért hamarosan TEMATIKUS SZÓTÁRT jelentetünk meg.)

A könyv összeállításánál az új német helyesírás szabályait igyekeztünk figyelembe venni. A „Lerne gerne Deutsch” c. könyv egyaránt segítséget nyújt az állami nyelvvizsgákra, illetve a nemzetközi nyelvvizsgákra készülőknek, valamint a felkészítő kollégáknak.