Pelyvás István – Szabó Csilla – Rovny Ferenc

 TASKS and SOLUTIONS

ÚJ RENDSZERŰ
TEMATIKUS TESZTKÖNYV
ANGOL ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁKHOZ


Rengeteg tesztkönyv van, minek még egy? – teheti fel a kérdést mind a nyelvtanár, mind a nyelvtanuló. Ez a könyv a kiadó egy kötetben több szóbeli nyelvvizsgára is felkészítő, és most már kazettával is kiegészített FEAR NOT THE BIRD… c. könyve két részre tervezett folytatásának első része. Ebben a feleletválasztó teszt megoldására és a magyarról angolra való fordításra összpontosítunk. Célunk nem egyszerűen a vizsgatechnika elsajátíttatása, ezért könyvünk átmenet a tesztkönyv és a tankönyv jellegű gyakorlókönyv között, az utóbbi irányába. A könyv anyagának jelentős részét tantermi – egyetemi körülmények között is kipróbáltuk.

A könyv öt részre osztható:
  • Tasks 1-40. Nyelvtani témák szerint csoportosított feladatok, rövid nyelvtani bevezetővel és több fajta, nemcsak teszt jellegű feladatokkal.
  • Tasks 41-44. Néhány, változatos nyelvi problémákat felölelő teljes (50 db) feleletválasztó teszt.
  • Tasks 45-60. Összefüggő, angolra fordítandó magyar nyelvű szövegek, táblázatba foglalt fordítási tanácsokkal.
  • Solutions 1-60. A feladatok megoldási kulcsai és útmutatás célját szolgáló fordításai.
  • Függelék, melyben több száz szóláshasonlatot közlünk.


Szándékunk szerint a könyv nem egyszeri „átfutásra" való. A cél az, hogy a már megoldott feladatokon a nyelvtanuló menjen át többször is, azokat az elemeket, melyekkel nehézségei voltak, gyakorolja addig, amíg el nem jut az automatizmus szintjéig. Akkor a nyelvvizsgán, "éles" helyzetben, meglesz a kellő magabiztossága a feladatok megoldásához.